Období, ve kterém žijeme, nás vede k velkým změnám. Každý z nás měl zažitý určitý rytmus života – i když možná s nějakým občasným vybočením z navyklého stereotypu (myšleno v dobrém).

A najednou nastala změna. Schůzky ve velmi omezených možnostech – většinou telefonování, maily, virtuální jednání a schůzky. Učíme se žít jiným způsobem.

V období „před COVID“ jsme brali jako samozřejmé osobně se s někým potkat, vidět jeden druhému do očí, hovořit a naslouchat.

Dnes to možné není – prostě je jiná doba.

Nemůžeme se setkat osobně, je ale možné setkat se vzdáleně na modlitebním „sboru Brno Střední ulice“ každý týden ve středu v 18:00 hodin.

Pozor!!! – adresa setkání je jiná než jsme byli zvyklí: *
https://meet.jit.si/CASDBrno-Stredni

Jan Polášek

„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
Matouš 18,20

 

* Doporučujeme majitelům chytrých telefonů a tabletů instalovat aplikaci pro: android / apple  Z důvodu lepší funkčnosti doporučujeme vypnout kameru nebo přejít do režimu úsporné kvality hovoru na nízké přenosové rychlosti (tj. „Low bandwidth“) – najdete to pod nastavením „Manage video quality“ (tři tečky). Menu lze přepnout i do češtiny.