Začalo nám nové čtvrtletí a to znamená pro sobotní školu studium nového tématu. To předchozí čtvrtletí jsme studovali knihu Izajáš. Tentokrát nás nečeká studium jedné biblické knihy, ale velmi zajímavé téma, kterému se budeme věnovat celý čtvrtrok – Boží smlouvy s lidmi.

Pokud vás zajímá stručný přehled toho, co náš čeká, doporučuji krátké video br. Oldy Svobody:

Epidemiologická situace nám zatím stále neumožňuje společné setkávání na bohoslužbách, takže mi nezbývá, než vás opět pozvat do online sobotní školy – každou sobotu od 9.30 (9.15 – 9.30 neformální setkání). Věřím, že toto pozvání píšu již naposledy a že se situace začne zlepšovat a s tím i možnost společného scházení. Budeme operativně na situaci reagovat.

Mám velkou radost, že zájem s online sobotní školu roste, proto jsme ji rozšířili o druhou třídu. Můžete si vybrat tu, která vám bude více vyhovovat. Třídy jsme nazvali trochu symbolicky stejně, jak je máme nazvané v sále na Střední:

třída „klavír“   |   třída „varhany“

Věřím, že využijete tyto možnosti online setkávání. Ti, kteří online sobotní školu navštěvují, by vám jistě potvrdili, že je to vždy velmi příjemný a inspirativní čas, kdy se můžeme společně pozdravit, vidět, sdílet a diskutovat. Já osobně se na to vždy velmi těším.

Děkuji Bohu, že máme v dnešní době tyto technické možnosti a můžeme tak společně studovat Jeho slovo. Děkuji také všem učitelům, kteří jsou ochotni „učit“ v tomto pro nás nestandartním prostředí online a samozřejmě všem vám, kteří se účastníte a zapojujete se. Díky tomu se můžeme všichni vzájemně obohacovat a povzbuzovat.

Petr Zahradník