Navzdory nepříznivým okolnostem způsobeným pandemií i letos probíhá celorepubliková akce Noc kostelů 2021, kdy probíhá jakýsi „den otevřených dveří“ kostelů a modliteben.

Letošní Noc kostelů proběhne v termínu 28. 5. 2021. Aktuálně je přihlášeno 1119 kostelů a modliteben. I naše modlitebna Brno-Střední se zapojí a bude mít otevřený stánek před modlitebnou, kde si návštěvníci mohou přijít pro razítko nebo informace o našem společenství, případně pohovořit na duchovní téma. Také bude připraveno několik knih s duchovní tématikou na rozdávání. Stánek bude otevřený od 18 do cca 20 hodin.

Prosíme o modlitby za lidi hledající Boha i touto formou.

Pro bližší informace o Noci kostelů 2021 naleznete na www.nockostelu.cz.

GS