V sobotu 24. 4. 2021 proběhlo diskuzní setkání v režii HopeTV na téma „Živý vztah s Bohem – jak jej budovat, živit a předávat pomocí sdílejících skupinek“. Několik bratří a sester představilo své zkušenosti s malými sdílejícími skupinkami.

Rád bych se s Vámi podělil o několik myšlenek z tohoto setkání.

Smyslem sdílejících skupinek je vytváření opravdových přátelství pod vlivem Ducha svatého. Při sdílení se o bojích i radostech křesťanského života vznikají úzká pouta opravdového přátelství. Další významným přínosem malých sdílejících skupinek je vykazatelnost. V Bibli se píše „Lépe dvěma než jednomu…“ (Kazatel 4:9) a to platí i pro vykazatelnost – když se pro něco rozhodnu a někdo jiný o tom ví, může se mě zeptat, jak se mi v tom daří a motivuje mě tak, abych se posouval.

Sdílející skupinky vytváří bezpečné prostředí pro vztahy a povzbuzování v duchovních zápasech i situacích každodenního života. Velké zdravé sbory jsou pak ideálně tvořeny těmito malými skupinkami.

Pokud byste měli zájem o založení malé skupinky, zde je několik tipů z diskuzního odpoledne, které Vám mohou pomoci:

  • modlete se, aby Vám Bůh poslal do cesty někoho, s kým byste mohli skupinku založit
  • oslovte někoho, kdo má zájem o sdílení a pravidelné scházení
  • optimální velikost skupinky je okolo 4-6 osob (ne vždy se můžou zúčastnit všichni), skupinka se může časem měnit, ale s velkou fluktuací se vytrácí důvěrnost
  • důležitá je pravidelnost scházení (např. 2x za měsíc), když skupinku vede vždy jiný člověk, není to tak náročné
  • v dnešní době je možné využít setkávání on-line
  • vytvořte si pravidla (upřímnost, důvěrnost sdílení, …)
  • časová disciplína (začínat a končit v dohodnutý čas, všichni chodí na čas)
Jak může taková skupinka probíhat? Je dobré se na začátku sdílet například o tom, co jsme prožili od posledního setkání. Pak můžeme přemýšlet nad Biblí nebo knihou, kterou společně čteme. Setkání ukončíme modlitbou.

Skupinky mohou být otevřené i lidem, kteří nepatří do církve, pak je ale dobré přizpůsobit obsah a formát.

Sdílející skupinky nenahradí osobní čas s Bohem, ale mohou ho velmi posílit. Pokud neočekáváte od skupinky konzum, ale aktivně se zapojíte, může Vám to přinést velké požehnání.

Také sbor Brno – Střední má hodně skupinek, které jsou živé a aktivní. Některé jsou otevřené pro kohokoliv, kdo má zájem (např. modlitební středy v 18 hod.), jiné už mají své stálé členy, a jiné čekají, až je někdo založí a zažije požehnání, které mohou přinést.

Grzegorz Sztefek