V sobotu 19. června jsme se v našem sboru mohli opět sejít při příležitosti Slavnosti poslední večeře Páně a slavili jsme ji dokonce dvakrát. Kvůli pandemickým omezením jsme se totiž nemohli sejít všichni najednou. První skupina se sešla už o půl desáté, druhá ve tři čtvrtě na jedenáct.

​V 9,30 nás přivítal bratr Petr Bielesch a v oznámení nás seznámil se všemi důležitými informacemi ohledně chodu našeho sboru i s postupem prací na rekonstrukci bytu pro nového kazatele, sborových prostor i nově budovaného výtahu do malého sálu.

​I když jsme museli mít respirátory, zpívali jsme si společně písně z našeho zpěvníku. Kazatel Vlastík Fürst pak v kázání připomněl setkání dvou modlitebníků v chrámě – farizea a celníka. O tom, co si odnášíme ze Slavnosti poslední večeře Páně, se z větší části rozhoduje už během naší přípravy, a na ospravedlnění dosáhne jen ten, kdo po něm skutečně touží. Po kázání zazněla nádherná hudba v podání Šárky Bartošové a pak už jsme přijímali symboly Ježíšova těla a krve. Nakonec jsme zazpívali píseň „Tebe, Bože, chválíme“ a pak na samotný závěr zazněla slova požehnání.

​V 10,45 se sešla druhá skupina. Program byl téměř stejný. Měli jsme ale možnost přivítat do našeho společenství malého Luthera, který se v únoru narodil Adwoi a Millerovi Agieyovým z Ghany, kteří v současné době bydlí a pracují v Brně. Druhá skupina vyslechla kázání o tom, že Slavnost poslední večeře Páně, pokud jí bereme vážně, je ujištěním o tom, že naše jména jsou zapsána v „knize života“ – v nebeském seznamu VIP členů Božího království.

​Obě dvě skupiny se rozcházely s vděčností za možnost prožít tuto sváteční bohoslužbu. Prožili jsme důstojnou Slavnost poslední večeře Páně, ale už se těšíme na to, až se zase sejdeme všichni najednou v plném počtu a budeme mít možnost prožít i obřad umývání nohou.

​Bože, děkujeme Ti za Tvé ujištění, že s námi i nadále počítáš pro své království. Prosím, veď i nadále naše kroky, ať jsme všichni i s našimi dětmi trvale zapsáni ve Tvém seznamu VIP členů Tvého království.