V sobotu 26. 6. 2021 budeme mít v modlitebně na Střední ulici v Brně slavnostní bohoslužbu. Náš kazatel Vlastimil Fürst odchází v letošním roce do důchodu a na jeho místo bude předsedou Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne, bratrem Danielem Dobešem, uveden náš nový kazatel bratr Petr Rohan.

POZOR - DŮLEŽITÉ!

Tuto sobotu je možné shromáždit se v naší modlitebně do naplnění 75 % kapacity sálu, resp. do počtu 190 účastníků. Podle nařízení MZ se bohoslužeb mohou účastnit osoby, které splňují alespoň jednu z následujících pomínek:

– osoby v ochranné lhůtě 6-ti měsíců (180 dní) od doby, kdy jim bylo prokázáno onemocnění COVID-19,

– osoby, které mají 22 dní po první dávce očkování,

– osoby, které mají termínově platný test (zde je potřebné opět sledovat aktuální platná opatření).

Je potřebné mít u sebe platné oficiální potvrzení umožňující účast na bohoslužbě. Při bohoslužbě je nutné dodržet protiepidemiologická pravidla – respirátor + dezinfekce. Aktuální podmínky se mohou měnit, proto prosíme sledujte platná nařízení!

Na tuto slavnostní bohoslužbu se prosím registrujte obvyklým způsobem – kontaktujte kazatele Vlastíka Fürsta, nebo staršího sboru Jana Poláška – zasláním sms, nebo telefonicky.

I když platí protiepidemiologická opatření, tak věřím, že naše sejití bude oslavným shromážděním, které bude děkovat za prožité období, zpívat oslavné písně a modlit se.

Rádi bychom poděkovali našemu kazateli Vlastimilu Fürstovi a jeho manželce Bohunce za vykonanou službu. Bratr Vlastimil Fürst je kazatelem našeho sboru od srpna 2015. Slouží se svou rodinou nejen Božím slovem, ale také radou, povzbuzením, návštěvami, dopisy… Prožité společné období není možné ani vhodné dnes hodnotit, vždy je to lepší s odstupem času. Jsme vděčni za vše prožité. Jsme vděčni za sborové společenství, ve kterém mají své místo všechny generace – od dětí, mladých lidí až po ty nejstarší. Snažíme se vzájemně povzbuzovat, snažíme se každý podle svých darů a možností sloužit. Jsme otevřené společenství, které hledá cestu k Ježíši Kristu. Společenství občas chybující. Společenství vděčné za prokázanou službu.  

Praktické křesťanství se skládá z momentů, jako je tento. I když se naše cesty rozcházejí, vazby bratrské lásky zůstávají v našich srdcích celý život. Těším se z toho, že nás Bůh vedl těch úžasných šest posledních roků.

Rádi bychom za sborové společenství br. Fürstovi s rodinou poděkovali za vše prožité, popřáli Boží požehnání, vše dobré pro budoucí chvíle.

Současně bychom rádi za sborové společenství přivítali našeho nového kazatele bratra Petra Rohana s rodinou a popřáli i jim Boží požehnání, vše dobré pro budoucí chvíle…

„Cílem našeho jednání je šířit pokoj a naději a být při tom účinnou pomocí druhým – tou pomocí, pokojem a nadějí máme být našim bližním dnes, protože dnes se naplňuje čas očekávání a umožňuje výhled do zaslíbené budoucnosti.“

Jsme na společné cestě, můžeme se povzbuzovat, radovat se, hledat … bratr Vlastimil Fürst s rodinou bude dále bydlet v Brně, bude dále pracovat na Božím díle – i když v jiné úloze, poslání zůstává.

Kéž se radují všichni, kteří v tobě mají útočiště. Navěky budou jásat a ty je budeš chránit. Kéž se z tebe veselí ti, kdo milují tvé jméno!
Žalm 5, 12 (ČSP)

Jan Polášek