S dalším čtvrtletím tu máme i nové téma lekcí sobotní školy. Následující měsíce se budeme věnovat pokoji a odpočinku v Kristu…

Současná epidemiologická situace nám umožňuje se setkávat nejen online, ale po delší době opět osobně.

„Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.“
(Matouš 11,28)