„Přibližte se k Bohu
a on se přiblíží k vám.“
(Jakub 4:8a)

Je možné přiblížit se k Bohu?

Ano. Pomocí modlitby – v tu chvíli mluvíš s Bohem. Nebo prostřednictvím studia Bible – v tu chvíli Bůh „mluví“ s tebou.

Nedávno jsem opět slyšel v rozhovoru otázku: Nechápu, proč mám vlastně Boha prosit, když Bůh často rozhodne (dopustí), aby se věci staly jinak než prosím. Modlitba nefunguje tak jak bychom si přáli – tedy abychom byli vyslyšeni.

Má modlitba smysl?

Není nakonec jedno, jestli se modlíme nebo ne?

S prosbami je to zvláštní. Znají to všichni, kteří se někdy modlili, za něco prosili. (Kromě prosby můžeme Bohu děkovat, chválit ho, říct mu o své bolesti nebo radosti, v tichosti s ním rozmlouvat…)

Prostě vždy se naše přání nesplní. Křesťanství není „instituce“, ve které se plní přání. Ani modlitba není prostředek nebo automat na splněná přání. Nikdy nevíme, jak se bude odvíjet situace, v níž za něco prosíme. Modlitba je velmi úzce spojená s naší vírou – důvěrou. Někdy máme pochybnost, jestli se modlíme za správné věci. Ale i když něco vypadá z lidského pohledu úplně špatně, je možné, že právě sled dalších událostí má naprosto nečekané a dobré vyústění. Bůh nenechá nikoho bez pomoci. Nikomu nestraní, každý člověk je mu drahý. Na druhé straně známe pojem vyslyšených modliteb, které přednášeli lidé s docela „prostou“ vírou. Určitě to není v tom, že by se někdo modlil kvalitně, a tak dostal to za co prosil, na rozdíl od toho, kdo to neumí. V modlitbě se na výkon naštěstí nejede.

Pomocí modlitby mluvíš s Bohem. Prostřednictvím studia Bible Bůh „mluví“ s tebou. Oboustranná komunikace – modlitba a studium Bible – ti pomůže vytvořit si s Bohem blízké přátelství. Modlitba nevede k podřízenosti, ale ke svobodě.

A slyší Bůh to, co mu říkám?

I když v Boha věříš, a dokonce se k němu modlíš, může být těžké důvěřovat tomu, že ti opravdu naslouchá. Bible ale o Bohu říká, že našim modlitbám věnuje pozornost a dokonce o nás pečuje.

„Všechnu svou starost uvrhněte na něho, protože mu na vás záleží.“
(1. Petra 5:7)

Děláš si pravidelně čas na rozhovor s dobrými přáteli? Stejně to můžeš dělat s Bohem…

Od středy 15. září 2021 se opět budeme scházet k modlitbám na „modlitebním shromáždění“ vždy od 18 hodin v budově na Střední ulici 10.

Rádi bychom se setkali tváří v tvář, pokud to vzhledem ke covidovým opatřením bude možné. Pro ty, pro které nebude možné osobně přijít, bude možnost připojit se on-line (ODKAZ ZDE).

  • Na modlitebním shromáždění sboru se modlíme za věci týkající se celého sboru podle zvolených modlitebních témat.
  • Dále se modlíme za aktuální věci jednotlivých regionů a za témata týkající se naší země i zahraničí.
  • Součástí setkání jsou chvály a děkování.
  • Modlíme se jednotlivě nebo ve skupinkách.
  • Zapojit se mohou jak „zkušení“ modlitebníci, tak lidé, pro které je modlitba ještě stále něčím novým.

„Tam, kde se už dva nebo tři sejdou, aby jednali podle mé vůle, tam jsem já s nimi.“
(Matouš 18:20 – Slovo na cestu)

Těšíme se na setkání, zúčastnit se může každý.

Jan Polášek