„Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka…“
(Lk. 22:15 ČEP)

Tato slova pronáší Ježíš v předzvěsti nadcházejícího utrpení jako výraz své touhy po společenství s učedníky. Skrze společné jídlo s nimi Pán utvrzuje vztahy a dává jim důležitou lekci milosti i naděje. Zkusme si dnes tato Ježíšova slova pustit i my k srdci a vzít je stejně osobně jako tenkrát učedníci. Ježíš chce jíst i s námi! Věřím, že navzdory naší nedokonalosti, navzdory našim selháním, nám Mistr nabízí své společenství u stolu. Vyslyšet toto Ježíšovo přání a přijmout Jeho laskavou nabídku můžeme již 18. 9. 2021, kdy společně prožijeme událost Večeře Páně.

Přestože se Večeře Páně i tentokrát vzhledem k pokračujícím stavebním pracím a hygienickým opatřením uskuteční bez obřadu umývání nohou, věřím, že my všichni budeme moci z této události čerpat povzbuzení.

Těším se na své první setkání s vámi při Večeři Páně.

Petr Rohan