Budeme diskutovat o tom, jak dojít k naplněnému vztahu, jak budovat vzájemnou úctu a respekt a jak prohloubit ve vztahu lásku. Dotkneme se i výchovy dětí a toho, jak pandemie změnila naše partnerské vztahy.

Pondělí 14. 2. 2022 od 17:00
Odpočinkové setkání nad uvedeným tématem v čajovně 2.NP s občerstvením.

Sobota 19. 2. 2022 od 17:30
Atmosféra s pozvaným hostem Milenou Mikulkovou, vztahovou poradkyní a sociální pedagožkou.

Sborový dům, Střední 10, Brno

Zveme všechny páry i s dětmi – i pro ně bude zajištěn program 🙂