Se smutkem, ale s nadějí v srdci vám sdělujeme, že nás dne 12. 9. 2019 ve věku 90 let opustila Valérie Michálková. Rozloučit se s ní chceme společně s vámi, kteří jste ji měli rádi, ve středu 18. 9. 2019 ve 14 hodin v obřadní síni krematoria města Brna.