Život je plný nových začátků. Některé nám přináší příjemnou změnu do života, a jinými musíme projít, aniž bychom chtěli. Hospodin nás v tom nenechává – Svatý uprostřed tebe tě nadlehčuje svými provazy milování, jak se píše v Ozeáši, 11. kapitole. Náš Bůh je Bůh nových začátků…

V úterý, prvního října, jsme prožili první studentskou bohoslužbu tohoto akademického roku, kde i o tom kázal náš nový studentský kazatel Tomáš Harastej.

V úvodní aktivitě jsme si mohli povídat o uplynulých prázdninách i nových začátcích, které zrovna prožíváme. Originálně to uzavřela jedna skupinka s nápadem, že podniknou, co dosud nezkusili: ještě nikdy se společně nedívali na film se slzami v očích. A také nikdo z nich neviděl Hvězdné války. Zbytek si domyslete… Děkujeme Míši a Davidovi, že nás provedli začátkem večera. A děkujeme kapele, že jsme mohli zpívat Bohu a chválit ho… Jeho láska křídla dává nám a všechno s ní jde snáz; každý nový deň v žiare jeho slávy; stvořil nás a nebe celé…

V kázání jsme se pak dozvěděli ještě mnohem víc: nový začátek je v Bibli často spojen s půstem. Mojžíš se postil 40 dní, než se setkal s Bohem a dostal od něj desky smlouvy (Deut. 9, 11). Ezdráš prožil vyslyšení, když se postil spolu se svým lidem (Ezd. 8, 21-23), a také držel svůj osobní půst pro změny ve společnosti (Ezd. 10). Obyvatelé města Ninive se odvrátili od svých hříchů, postili se a získali tak život (Jon. 3, 5-10). Eliáš se půstem dostal do Boží blízkosti a prožil proměnu mysli (1. Král. 19, 7-9…). Pavel také ve spojení s půstem došel k velké životní proměně (Skutky 9). Lidé v raném křesťanském společenství během půstu zjistili, jak mají dále jednat (Sk 13, 2-3). Ježíš se po svém křtu postil 40 dní a ke konci, když už byl velmi vyhladovělý, musel překonat několik pokušení. Pak začal svou službu (Mt. 4, 1-11).

Půstu nerozumíme. Ale chceme ho chápat. Stejně jako si vzájemně můžeme dopřávat nové začátky v přátelství, je možné prožít nový začátek ve vztahu k Bohu. On nám dává šanci, přestože my už nevidíme novou cestu. Ta šance může být spojená s půstem. Totiž, ve chvílích, kdy se pokoříme, přijdeme o svou pýchu a důstojnost, ve chvílích, kdy hladovíme po jídle, si uvědomíme, že hladovíme především po Bohu.

A Bůh nových začátků může udělat největší zázrak v našem životě a změní nám srdce…

V pondělí 14. 10. v 19 h se chceme sejít v čajovně. Budeme společně více mluvit o půstu. A jak ho prakticky zvládnout nám poví host večera Vlastík Fürst.

Dny 15. – 18. 10. jsou dny vyhrazené pro společný půst. Pro každého, kdo chce prožít nový začátek s Bohem, je tu příležitost věnovat tomu jeden až čtyři dny.

A během semestru můžeme dávat prostor našim přátelstvím na různých aktivitách, jako jsou studentské bohoslužby, deskovky, INRI dílničky, skupinka Zpívej(me) Hospodinu, Florbal, studijní setkání Dive, ponoř se do studia Bible a mnoho dalšího.

Kolektiv autorů INRI road 🙂