Laskavost Tvoje a Tvé slitování provázet mne budou po všechny dny mého života, a pak budu žít v Tvém domě navěky. (Žalm 23, 6)

Helena Ranzi si zabalila na této Zemi kufry ve svých 93 letech. Nashledanou jí řekneme dne 16. 10. 2019 od 14:45 v obřadní síni krematoria Jihlavská 1, Brno.