Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!
(Žalm 122,1)

Před rokem asi nikdo z nás nečekal, že epidemie COVID bude trvat tak dlouho. Všechny státy světa se snaží různými opatřeními mírnit následky celosvětové pandemie. Česká republika není výjimkou.

V průběhu uplynulého roku jsme velmi často odpovídali na dotazy:

  • A kdy budou možné bohoslužby?
  • Kdy už celá situace skončí?
  • Bude svět stejný jako byl před COVIDEM?

Mnoho debat mělo společné téma – co se mohlo udělat lépe, jak se vše dalo lépe naplánovat, jak jsme mnohdy byli zbytečně přeopatrní atd.

Jako sborové společenství jsme se snažili vždy dodržovat aktuální opatření a ukázat tím všem lidem, že nám na nich záleží. Navzdory našim snahám ale postupně přibývali nemocní i v naší církvi, (žel, že i ti s vážným průběhem, včetně úmrtí).

V současné době sledujeme trend ustupujících čísel nakažených, vážně nemocných a těch, kteří se musejí léčit v nemocnicích. Je dobře, že naše současná vláda akceptovala skutečnost, že duchovní péče je v této době důležitá. Proto je umožněna individuální duchovní péče a v omezeném režimu i bohoslužby.

Vedení sboru se s vírou a v naději připravuje na to, až bude v důsledku rozvolňovaní vládních restrikcí i v našem sborovém společenství, při plném respektování nařízených opatření, možné bohoslužby znovu otevřít pro veřejnost.

Jak to udělat, aby každý kdo bude chtít, měl možnost se zúčastnit bohoslužby? Nepůjde to bez určité regulace počtu účastníků. Zpočátku se pokusíme každému umožnit účast na bohoslužbě jednou za čtyři týdny. Na stránkách sboru bude rezervační formulář, ve kterém vám pověřená osoba na základě vašeho telefonátu zarezervuje termín bohoslužby. Prostřednictvím diakonů tuto možnost nabídneme i těm, kteří nemají přístup na internet. Jakmile bude kapacita dané bohoslužby vyčerpána, bude možné si rezervovat účast na některou z následujících sobot.

Nejen při bohoslužbách, ale i při každém setkání na půdě našeho sboru, budeme i nadále respektovat nařízená opatření (dovolené počty shromážděných, rozestupy, respirátory, desinfekce, aj.).

Věříme, že se tato iniciativa vedení sboru u vás setká s příznivou odezvou a už nyní se těšíme, až se s vámi budeme zase potkávat v naší modlitebně.

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné.
(Žalm 136,1-3)

Vlastimil Fürst, Jan Polášek