Oddělení sobotní školy dostalo v sobotu 16. 11. v našem společenství prostor také v rámci druhé části bohoslužby. Důvodem bylo sdělit některé informace, které je dobré, aby slyšeli všichni, i ti, kteří do sobotní školy nechodí. Dalším důvodem bylo povzbudit všechny a motivovat k navštěvování sobotní školy.

Pokusím se to, co zaznělo, přetavit do písemné podoby a je na vás, zda si přečtete následující text nebo zda zhlédnete záznam bohoslužby.

Vraťme se krátce k poslední konferenci MSS, která se konala letos na jaře. Každá konference vždy definuje vizi na další období (5 let). Dovolím si tuto vizi zde připomenout, protože je důležité si ji připomínat a naplňovat, jinak by to byl jen kus papíru.

Vize CASD v Moravskoslezském sdružení pro období 2019-2024:

MILOSRDNÁ CÍRKEV
PŘINÁŠEJÍCÍ NADĚJI V KRISTU


Milosrdná církev přinášející naději, otevřená Bohu a lidem, ochotná ke změnám, srozumitelná společnosti skutkem i slovem, v Kristově moci.


Žádáme výbor MSS zaměřit se přednostně v období 2019-2024 na biblické studium sobotní školy.

Tuto vizi a žádost delegáti schválili a je tedy závazná pro vedení MSS. Delegáti konference zavázali vedení církve na Moravě, aby se přednostně zaměřili na sobotní školu. Uvědomujeme si, jak je studium Božího slova důležité a vnímáme, že se v minulých letech nekladl takový důraz na sobotní školu a je vidět určitá stagnace až pokles zájmu členů o sobotní školu a to je škoda. V porovnání s jinými církvemi je to něco unikátního, mít v rámci bohoslužby studium Bible.

Na našem listopadovém jednání výboru sboru nás navštívili bratři z vedení MSS – předseda br. Daniel Dobeš, tajemník br. Lukáš Jureček a hospodář br. Jaroslav Stejskal. Já jsem toho využil a zeptal jsem se jich, jak to vypadá s naplňováním té vize a s tím zaměřením na sobotní školu.

Odpověď mě potěšila. To první k čemu došlo je, že oddělení sobotní školy bylo zařazeno mezi tzv. prioritní oddělení. To v praxi znamená, že výbor MSS se bude na všech svých pravidelných jednáních zabývat sobotní školou a bude hledat možnosti, jak podpořit oddělení sobotní školy.

VIZE je závazná také pro jednotlivé sbory. I my chceme dávat důraz na sobotní školu a budeme, jak na výboru sobotní školy, tak na výboru sboru, hledat cesty, jak nás všechny motivovat a podpořit, abychom využili ten čas sobotní školy a aby tato část bohoslužby byla pro nás všechny obohacením a požehnáním.

Chtěl bych poděkovat všem vám, kteří chodíte do sobotní školy. Mám na vás jednu prosbu: Zkuste o tom, co pro vás sobotní škola znamená a proč do ní chodíte více mluvit, sdílet se s ostatními. Když vás něco zaujme, něco se naučíte, prožijete… nenechte si to pro sebe, ale šiřte kolem sebe, že sobotní škola má smysl, že tam chodíte rádi, že je to pro vás obohacující čas.

Mám také jednu prosbu na vás, kteří zatím nechodíte do sobotní školy: Zkuste dát sobotní škole šanci a přijďte se někdy podívat. Moc bychom si přáli, aby nás do sobotní školy chodilo co nejvíc. A to ne proto, abychom se chlubili vysokými čísly. O čísla tady nejde. Náš motiv je jiný:

  1. My, kteří sobotní školu navštěvujeme, víme, že nám to něco přináší, že to není ztracený čas, naopak! My víme, že z toho máme užitek a požehnání a byli bychom moc rádi, kdybyste to požehnání mohli prožívat taky.
  2. My, kteří sobotní školu navštěvujeme, víme, že tím také něco přinášíme těm ostatním. Je to krásný pocit, když vidíte, že můžete obohatit někoho druhého – zajímavou myšlenkou, osobní zkušeností apod.

Takže je to tak, že něco získáte a něco dáte a to stojí za to, si ráno přivstat! Věřím tomu, že budete mile překvapeni, kolik zajímavého se dovíte od ostatních. Zároveň budete mít příležitost se sdílet se svými názory a myšlenkami, a tak se budeme vzájemně více poznávat, obohacovat, povzbuzovat ve víře…

Chci vás proto všechny co nejsrdečněji pozvat do sobotní školy. Povzbudit vás a motivovat, protože se domnívám, že požehnání plynoucí z účasti v sobotní škole stojí za to. Pro mě je často sobotní škola větším obohacením než kázání. Aby ten čas byl přínosný, je dobré se připravit, a už ta samotná příprava může být velkým požehnáním a obohacením.

Nenechte se připravit o požehnání, které můžete mít ze studia Bible.

Petr Zahradník