Za několik dní nám začíná nový rok 2020 a zároveň i nové první čtvrtletí, ve kterém budeme v Průvodci studiem Bible studovat velmi zajímavou knihu Daniel.

Prorocká kniha Daniel má pro dnešní dobu velmi aktuální poselství. Takže se těším, že společně budeme uvažovat právě nad touto knihou, na kterou odkazoval i Ježíš u Mt 24,15 a Mk 13,14.

Ať Vás studium knihy Daniel v novém čtvrtletí duchovně obohatí a posílí Vaši víru a důvěru v Boha. Nechť se nám všem stane náš Spasitel a Vykupitel ještě bližší.

Pán Vás všechny provázej svým požehnáním po celý rok 2020.

Zdeněk Soviš st.