„Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.“
(Jeremiáš 19,13)

Milé sestry, bratři, děti, mladí lidé návštěvníci našeho společenství,

máme za sebou první den celostátní karantény. Určitě sledujete dle možností sdělovací prostředky. Jako sbor jsme na nějakou dobu omezeni v tom, že není možné se scházet jako společenství a účastnit se bohoslužeb a jiných aktivit pořádaných sborem na které jsme zvyklí.

Je ale velmi prospěšné, když využíváme všech dostupných technologických prostředků této doby, abychom se vzájemně mohli povzbudit a informovat, modlit se a oslavovat našeho Boha. Je velmi dobré, že máme každý doma literaturu a můžeme si číst a studovat v době, kdy není možné cestovat a pohybovat se mimo domov bez omezení. Máme jako sborové společenství možnost na našem sborovém webu sledovat každou sobotu kázání. I tuto sobotu v 10,45 budeme mít možnost slyšet a vidět kázání, které bude mít br. Oldřich Svoboda. Můžeme si připomenout v našem archivu kázání z některé předešlé soboty. Máme možnost více času trávit se svými blízkými – obnovovat rodinné bohoslužby. Využijme i v době určitých omezení situaci ke společenství s Bohem. 

  • Stále platí, že naši mladí nabízejí možnost donášky potravin a potřebných věcí.
  • Stále platí, že kazatel, vedení sboru i členové výboru sboru jsme připraveni pomoci –  pokud máte absenci nějakých informací, tak telefonujte.
  • Stále platí, že jsme ve spojení s vedením církve.
  • Prosíme také za modlitby při řešení všech záležitostí, které se týkají našeho sboru, našich členů a jejich rodin.
  • Modleme se za všechny potřebné a také za ty, kteří slouží v první linii…

Dnes Vám zprostředkováváme následující:

  1. Dopis Opatření MSS-koronavirus-zákaz – co toto konkrétně znamená pro činnost církve (sborů) – několik podnětů a doporučení.
  2. Plné znění Usnesení vlády ČR – přijetí krizového opatření, zákaz volného pohybu osob ze dne 15. 3. 2020.
  3. Desatero pomoci potřebným – zpracovala ADRA Slovensko – je vhodné pro diakonskou a pastorační službu v aktuální situaci.
  4. Zpráva Teda Wilsona (předseda CASD):

Jan Polášek