S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že Pánem života a smrti byl odvolán k dočasnému odpočinku náš drahý a milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc pan Václav Tříska.

Zesnul ve čtvrtek 20. srpna 2020 v kruhu rodiny ve věku 78 let.

Rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna 2020 v 15.00 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Střední 10 v Brně.

Ten, kdož v skrýši nejvyššího přebývá, ve stínu všemohoucího odpočívati bude.