Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi…
Žalm 23,4

V tichém zármutku oznamujeme, že nás opustila Helena Schořová. Usnula tiše dne 8. února 2021 ve věku 88 let.

Poslední rozloučení se bude konat v rodinném kruhu.

…já vím, že vykupitel můj živ jest, a že v den nejposlednější nad prachem se postaví.
Job 19,25