Podobně jako na jaře se opět musíme vyrovnávat s nelehkou situací. Na bohoslužby přicházíme s ochranou nosu a úst, častěji si umýváme ruce a používáme desinfekci, stranou musí konvence – podávání rukou či objímání a je moudré, že dodržujeme zdravý odstup.

Jako adventisté bychom s tím neměli mít problém, protože toto vše nacházíme mezi radami, které dostal Izrael prostřednictvím Mojžíše jako prevenci před šířením infekčních chorob.

Mojžíš nosil roušku, aby chránil své okolí před zvláštní září, kterou vydával jeho obličej po setkání s Hospodinem. Lidé, u kterých hrozilo nebezpečí, že jsou „nakažliví“, museli do karantény. Věci, které přišly do styku s něčím nakažlivým, musely být desinfikovány nebo dokonce zničeny…

V dopise Židům je rada:

„Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.“
(Židům 10,25)

Nechceme-li zanedbávat společná shromáždění, chceme-li, aby se mohly scházet naše děti a aby mohly fungovat modlitební skupinky, musíme respektovat nařízení vlády a dělat vše, co je třeba, abychom nemuseli znovu uzavřít naši modlitebnu a být odkázáni jen na on-line bohoslužby.

Pokud chceme být i nadále církví, která za součást svého poselství považuje i zdravotní reformu, buďme příkladem v této době i v tom, že zůstaneme zodpovědní v ochraně zdraví vlastního i zdraví všech, se kterými se potkáváme – doma, v práci, v MHD, ale i na našich bohoslužbách a sborových akcí.

Prosme Boha, aby nám zachoval zdravý rozum a dal nám sílu podle něho i jednat.

Vlastík Fürst