​“Toto všechno jsem Vám řekl proto, abyste ve spojení se mnou našli jistotu a klid. Svět Vám připraví mnoho těžkostí, ale neztrácejte odvahu. Já jsem nad ním zvítězil.“
(Jan 16,33)

Ke vztahu k Bohu patří modlitba. Podobně do každého lidského vztahu patří chvíle strávené společně a rozhovor. Modlitba je komunikace s Bohem. Není to výsada několika vyvolených, je určená všem lidem. Modlitba probíhá různými způsoby, např. při rozhovoru s Bohem vlastními slovy „jako přítel s přítelem“, nasloucháním v tichu – co Bůh mluví v lidském srdci, také prostřednictvím četby Bible…

Ve středu 16. září 2020 v 18 hodin jsme se začali opět pravidelně scházet ve sborové modlitební skupině v malém sále na Střední ulici v Brně – Králově Poli.

Začali jsme se scházet tak, jak nám to současná situace v naší společnosti a přijatá opatření umožňují. Na schůzkách dodržujeme všechna opatření, která mají chránit naše zdraví.

Každou středu chceme děkovat za prožité chvíle (nejen těch v období uplynulých prázdnin), vzájemně se povzbuzovat, hledat inspiraci v Bibli.

Je velkou výhodou, že se můžeme společně radovat a společně nést i těžší chvíle života, hledat odpovědi v Bibli na otázky, které přicházejí během naší životní cesty.

Jsme vděční, že i v této velmi zvláštní době, kdy všichni řešíme každý den nové situace, v době plné nejistoty, se můžeme uprostřed týdne zastavit, děkovat a prosit.

Přijít může každý – všichni jsou zváni. Modlitební skupina probíhá každou středu od 18 hodin v malém sále (1. patro) ve sborovém domě na Střední ulici č.10.

Jan Polášek