V sobotu 19. června 2021 máme možnost prožít ve sborovém společenství CASD Brno – Střední 10 slavnostní bohoslužbu „Večeři Páně“. Kázáním bude sloužit kazatel místního sboru br. Vlastimil Fürst.

Jsme rádi, že po pro nás velmi dlouhé době můžeme společně prožít slavnostní bohoslužbu. Vzhledem ke stále přetrvávající epidemiologické situaci – možný počet účastníků bohoslužeb – budeme mít v sobotu 19. 6. 2021 dvě bohoslužby – první od 9:30 a druhou od 10:45.

Programem oslavné bohoslužby bude kázání z Božího slova a vysluhování chleba a vína.

I když je nutné dodržet hygienická opatření nám známých 3R a také vzhledem k omezení počtu přihlásit svoji účast, věřím, že se každý dle svých možností zúčastní této pro nás významné bohoslužby.

Srdečně vás zveme.

Pán Ježíš nám krátce před koncem svého působení na této Zemi dal příklad, jak můžeme chvíle spojené s „památkou“ na „Večeři Páně“ prožívat, jak je potřebné se připravit, abych mohl vnímat požehnání.

Chceme si připomenout velmi význačný čin, který pro Tebe, pro mne, pro nás udělal Pán Ježíš, můžeme prožít odpuštění. Jako křesané věříme, že díky smrti Ježíše Krista je odpuštění dostupné skutečně každému, je tedy „univerzální“.

Jan Polášek