V měsíci květnu proběhly v našem sborovém společenství celkem tři studijní setkání, na kterých jsme se zabývali aktuálním tématem „Hledání pravdy„. Nad biblickými texty jsme při této příležitosti promýšleli a diskutovali principy, které jak věříme, jsou pro orientaci v dnešní postpravdivé době užitečné. Proto vám obsah našich setkání nyní nabízíme v podobě audionahrávky zkrácené o následnou diskusi.

Petr Rohan

SPOTIFY